Stavba krovu a nadkrokevní pur izolace, modřínový plot