Dřevostavby

Práce na šindelových střechách které se realizují převážně na památkově chráněných objektech nás přivedla k tesařským pracím, nejdříve opravám krovů. Po spokojenosti s naší prací, nás zákazníci začali oslovovat na rozsáhlejší tesařské práce, až jsme se dostali ke stavbám celých domů.

Při návrzích plánované stavby se zaměřujeme více na rámové konstrukce které umožňují dobré izolační vlastnosti, flexibilitu tvarů, rychlou výstavbu. Realizují se ze dřevěných hranolů, které jsou obnovitelným zdrojem. Dále podle finančních možností si zákazník může vybrat z velkého množství izolačních a deskových materiálů a tím může být celá stavba převážně přírodní a i zdravá k bydlení.


Poskytujeme i konzultaci při tvorbě projektu na stavbu plánovaného domu.

Pokud plánujete výstavbu nového domu, nebo rekonstrukci , vaše možnosti jsou široké a máte neopakovatelnou možnost ovlivnit celkový výsledek. Společně můžeme vybudovat dům s duší, vyjadřující Váš životní příběh. Při návrzích přihlížíme k místu na kterém má dům stát, jeho okolí, dále k vaší osobě, jací jste, jaká jsou vaše přání, jak chcete dům využívat, co vše potřebujete ke spokojenému životu a k vašim finančním možnostem. Můžeme pomoci při harmonizaci prostoru a využít i prvky posvátné geometrie. Při tom všem vycházíme z dlouholetých zkušeností, pohybu ve stavebnictví, rekonstrukcí památkově chráněných objektů, životu v přírodě a neustálým se vzděláváním.