Alpský modřínový šindel, konstrukce vikýřů a obložení štítu